کمپین ها

شارژ و اینترنت رایگان:

با عضویت در کمپین، کد اختصاصی دعوت از دوستان برای کاربر ارسال می‌شود تا با استفاده از این کد دوستانش را به سرویس دعوت کرده و مطابق با قوانین آن جوایز شارژ و اینترنت رایگان هدیه بگیرد. مزیت این کمپین نسبت به مدل‌های مشابه، عدم وجود محدودیت در میزان شارژ و اینترنت دریافتی کاربران توسط سیستم می‌باشد به این صورت که کاربران می‌توانند به طور نامحدود اقدام به دعوت دوستان خود کرده و با توجه به حدنصاب بودن اعضا جوایز مشخص شده را دریافت نمایند.

گردونه شانس:

گردونه شانس یک کمپین دوره‌ای می‌باشد که بر روی سرویس‌های وس ویترین فعال شده است. این کمپین به صورت یک بازی شانس طراحی شده است که کاربر می‌تواند با عضویت در هرکدام از سرویس‌ها دوبار گردونه را بچرخاند و با هربار چرخش برنده یکی از جوایز گردونه شود. درصورتی که کاربر دوستان خود را به گردونه دعوت کند با عضویت هرکدام از آن‌ها یک فرصت مجدد برای چرخاندن گردونه به کاربر هدیه می‌شود.