سرویس ها

با عضویت در هر یک از سرویس ها، می‌توانید امتیاز و شانس بیشتری برای شرکت در قرعه کشی‌ها به دست آورید.
هزینه عضویت هر سرویس روزانه 400 تومان می‌باشد که از روی قبض یا اعتبار تلفن همراه اول شما کسر می گردد.